Om TKM

Effektivt väl beprövat och säkertTusentals år av beprövad kunskap

Traditionell kinesisk medicin har en tusenårig historia. Grunden är att se till de meridianer som finns i kroppen. Akupunktur betyder nålbehandling och är en del av traditionell kinesisk medicin, som även innefattar kinesisk massage, örtläkekonst och Qigong (meditativ rörelse). Inom traditionell kinesisk medicin kallas människans livskraft för Qi. Vid sjukdom beskrivs flödet av livskraften Qi som störd. Med akupunktur kan jämvikten och ett lagom flöde av Qi uppnås, vilket återställer hälsan eller lindrar sjukdom.Detta behandlas med akupunktur

Med akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin behandlas en stor mängd sjukdomar. Förebyggande och friskvårdande behandlingar är också av vikt. På framsidan av den här foldern ser du ett urval av de över hundra behandlingsområden som Världshälsoorganisationen WHO anger. Varje person och åkomma behandlas individuellt. Sömnstörningar, till exempel, behandlas olika varje patient beroende på var värken sitter och vilka övriga sjukdomstecken som finns.Behandlingen går till så här

Tillsammans med din akupunktör samtalar du om åkommans art och dina levnadsvanor med utgångspunkt från traditionell kinesisk medicin och västerländsk diagnos. Vi tittar alltid på helheten och utgår ifrån den kinesisk medicines fyra aspekter vid diagnostisering. En kinesisk pulstagning och observation av tungan utförs som hälsobedömning. Behandlingen planläggs utifrån en strävan att återskapa jämvikt i kroppens flöden, band annat hormon-blodflödet. Mycket tunna nålar sätts sedan på individuellt utvalda områden på huden, detta för att dämpa ett överskott eller stärka en svaghet. Du vilar därefter på en behandlingsbänk. Många känner ett tydligt lugn efter behandlingen. Antalet behandlingar beror på åkomman och personens medfödda egenskaper.